قابل توجه همکاران محترم : مهلت تاریخ ارسال گزارش شناخت مربوط به دوره توجیهی بدو خدمت تا تاریخ 95/12/29 می باشد بدیهی است در صورت عدم ارسال گزارشات دوره برای پذیرفته شدگان لحاظ نخواهد شد . با تشکر -گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان

 
اخبار و اطلاعيه ها قوانين و بخشنامه ها کتابخانه الکترونيکي
 
جام فردي سيستم جام جام استاد
 
نظرات و پيشنهادات مدير سيستم تماس با ما
 
Copyright By ArangIT 2006 نسخه برنامه : 95/11/27 : ServicePack 92/07/21