قابل توجه همکاران و رابطین محترم : دوره آموزش الکترونیکی با عنوان تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو در سیستم بارگزاری شد همکاران محترم می توانند از طریق مراجعه به تقویم آموزشی دوره مذکور را رزرو نمایند . لازم به ذکر است این دوره مجددا در ماههای آتی برگزار خواهد شد ./ گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان

 
اخبار و اطلاعيه ها قوانين و بخشنامه ها کتابخانه الکترونيکي
جام فردي سيستم جام جام استاد
 
نظرات و پيشنهادات مدير سيستم تماس با ما
 
Copyright By ArangIT 2006 نسخه برنامه : 2.1.970126P0 : ServicePack 97/01/26