'
راهنما پیش تنظیمات مرورگر

برای شروع کار ابتدا تنظیمات Pop-up Blocker مرورگر خود را با توجه به راهنمای تنظیمات زیر تغییر دهید

Google Chrome

در مرورگر Google Chrome وارد قسمت Settings شوید.

در صفحه باز شده به پایین صفحه بیایید (Scroll Down) و روی  گزینه advanced  کلیک نمایید

دوباره به پایین صفحه بیایید و در قسمت Privacy روی دکمه Content settings... کلیک نمایید.

در پنجره باز شده و در قسمت Pop-ups  کلیک نمایید

در صفحه بازشده قسمت Allow گزینه Add کلیک کرده سپس در قست Add a site آدرس وب سایت خود را وارد نمایید و در انتها گزینه Add را کلیک کنید.

مثال های آدرس وبسایت :

  • www.google.com
  • myserver:1234

 

Mozilla Firefox

در مرورگر Mozilla Firefox وارد قسمت Options شوید

در صفحه باز شده و در سمت چپ صفحه روی privacy&Security کلیک نمایید و در فرمی که به نمایش در می آید روی دکمه ی Exceptions... کلیک نمایید.

در پنجره ای که باز می شود و در قسمت Address of website نام وبسایت را وارد کنید و دکمه ی Allow را کلیک نمایید.

مثال های آدرس وبسایت :

  • www.google.com
  • myserver:1234

Internet Explorer

در مرورگر Internet Explorer از منوی Tools (Alt + X) روی گزینه Internet Option کلیک نمایید.

در پنجره باز شده وارد سربرگ Privacy شده و در قسمت Pop-up Blocker روی دکمه ی Setting کلیک نمایید

در پنجره باز شده (Pop-up Blocker Settings) و در قسمت Address of websites to allow آدرس این وبسایت را وارد نمایید و روی دکمه ی Add کلیک نمایید. و در پایین صفحه دکمه Close را بزنید.

مثال های آدرس وبسایت :

  • www.google.com
  • myserver:1234

پنجره ی Internet Option را نیز با زدن دکمه Ok ببندید