'
راهنمای پیش‌تنظیمات مرورگر

برای شروع کار ابتدا تنظیمات Pop-up Blocker مرورگر خود را با توجه به راهنمای تنظیمات زیر تغییر دهید

Google Chrome

در مرورگر Google Chrome وارد قسمت Settings شوید

در صفحه بازشده به پایین صفحه بیایید (Scroll Down) و روی گزینه Advanced کلیک نمایید

دوباره به پایین صفحه بیایید و در قسمت Privacy روی دکمه Content settings... کلیک نمایید

در پنجره بازشده در قسمت Pop-ups کلیک نمایید

در صفحه بازشده در قسمت Allow بر روی گزینه Add کلیک کرده سپس در قست Add a site آدرس وب‌سایت خود را وارد نمایید و در انتها گزینه Add را کلیک کنید

آدرس وب‌سایت:

  • asa.iums.ac.ir

 

Mozilla Firefox

در مرورگر Mozilla Firefox وارد قسمت Options شوید

در صفحه بازشده و در سمت چپ صفحه روی Privacy & Security کلیک نمایید و در فرمی که به نمایش درمی‌آید روی دکمه Exceptions... کلیک نمایید

در پنجره‌ای که باز می‌شود و در قسمت Address of website آدرس وب‌سایت خود را وارد کنید و دکمه Allow را کلیک نمایید

آدرس وب‌سایت:

  • asa.iums.ac.ir

 

Internet Explorer

در مرورگر Internet Explorer از منوی Tools (Alt+X) روی گزینه Internet options کلیک نمایید

در پنجره بازشده وارد سربرگ Privacy شده و در قسمت Pop-up Blocker روی دکمه Settings کلیک نمایید

در پنجره بازشده (Pop-up Blocker Settings) و در قسمت Address of websites to allow آدرس وب‌سایت خود را وارد نمایید و روی دکمه Add کلیک نمایید و در پایین صفحه دکمه Close را بزنید

آدرس وب‌سایت:

  • asa.iums.ac.ir

پنجره Internet Options را نیز با زدن دکمه OK ببندید